-


MİLLİ AŞİRETİ


Bu haber 6/7/2010 1:21:02 PM eklenmiş ve 71856 kez görüntülenmiştir.
Baki DUMAN

            Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Milli Aşiretinin tarihçesini yazmak istiyorum.Bu aşirete mensup olup bilgi sahibi olmayan tum dost ve akrabalarıma bilgi
vermeyi,bir görev sayıyorum.Çünkü aşiretimizin bilinen nüfusu beş milyonun üzerinde bir kitleye sahiptir.Bu bilgi ciddi kaynaklardan elde edilmştir.
         MİLLİ AŞİRETİ : Silivlerden sonra Mil ve Zil iki kardeşdir.Mil ve Zil Nuh Peygamberin
oğlu Sem'in çocuklarıdır.Yani Nuh Peygamberin torunlarıdır.Bu kardeşler daha sonra ayrılarak Milli  ve Zilli  ( Milan- Zilan ) ayrı aileler oluşmuş.
         Milli'ler,Erzurum-Bitlis-Van ve Dersim yörelerinde yaşamaya başlamışlar.Milli leri ilk kez bir araya toplayan aşiret büyüğü ABDİ  ( Keleş ) Ağadır.
         ABDİ ( KELEŞ ) AĞA  : Milli Aşiretinin bilinen ilk Reisidir. 18 yüz yılında yaşamıştır
Dönemin Bağdat Valisi Ahmet Paşa tarafından aşiretin başına getirilmiş.
         TİMUR BEY  ( Mir-i Miran ) rütbesine sahip Abdi Ağanın Oğludur.Timur Bey baba-
sının yerine geçerek Aşiret Reisi  olmuş,Osmanlı Padişahı onu en yüksek rütbe olan
Mir-i Miran rütbesiyle ödüllendirmiştir.Timur Bey doğuda büyük bir güç haline gelmiş ve diğer aşiretler onu çekemez hale gelmişler.

               Bir çok olaylardan sonra Timur Bey  idama mahküm edilmiş.Bunun üzerine Timur Bey isyan çıkarmiş,Osmanlı Paşalarına karşı koyamıycağını anlayınca firar etmiştir.Kardeşi Mahmut Bey yakalanarak idam
edilmiş,Timur Bey Bağdatta Abdulkadir Geylani Dergahına sığınmıştır.Dergah Şeyhi
dönemin Bağdat Valisiyle yaptığı görüşmede Timur Bey af edilmiş,tekrar Aşiretin başına geçmiştir.Kısa bir süre içinde Timur Bey tekrar bölgede nüfuzunu artırarak büyük bir güç haline gelmiştir.Oğlu Eyüp Ağayı Reislikten alarak diğer oğlunu Mahmut Ağayı reis yapmak istediysede başaramamış.Sonra kendisi Fırat kenarında küçük bir köye yerleşmiş ve orada ölmüştür.  
         EYÜP  AĞA  VE  MAHMUT  AĞA  DÖNEMİ :Eyüp Ağa elli bin suvari güce sahip bir
liderdir.Doğuda bir çok aşireti kontrolune alarak büyük bir güç oluşturmuş bu muhteşem güç Osmanlı Paşalarını korkutmuş,Osmanlı Paşası Reşit Paşa tarafından  1834 yılında tutuklanmış,üç yıl hapite kaldıktan sonra hapiste iken ölmüştür.Yerine Kardeşi Mahmut Ağa geçmiştir.Mahmut Ağa Kiki Aşireti ile girdiği savaşta öldürülmüştür.Bunun üzerine oğlu  II. Mahmut Ağa babasının yerne geçmiştir
II.Mahmut dağılmakta olan Aşiretin başına geçtikten sonra Devletten aldığı güçle Şamar ve Anaze aşiretleriyle savaşmış ve Milli Aşiretinin Merkezi Urfa- Viranşehir'e
taşımış Viranşehiri merkez ilan etmiştir.Burada büyük bir kale yaptırdı.Burada ölmüştür.Yerine oğlu İBRAHİM PAŞA  Geçti.
        İBRAHİM PAŞA  ( Mirliva )  DÖNEMİ   : Bölgede  BERHO  Ağa olarak ta bilinen
İbrahim Paşa döneminde Anadolunun her tarafı çete ve eşkiyalar sarmış,cirit atıyordu
Heyeti İslahiyenin başında Abidin Bey bulunuyordu.Abidin Bey  Aşiret reislerinin çoğunu gözlem altına almıştı.İbrahim Paşa bu sırada Sivasta bulunuyordu.Burada ikamet etmek zorunda kalan Paşa daha sonra tekrar Aşiretin Merkezi Viranşehire döndü.İbrahim PAŞA yaptığı hizmetlerden dolayı Osmanlı Padişahı tarafından ödüllendirildi ve PAŞA lığa yükseldi.1892 yılında Kaynakam oldu.Padişah II.Abdülhamite bağlılığını ilan etti.II.Abdülhamit, İbrahim Paşa yı oğlu gibi severdi.
İbrahim Paşa ,Hamidiye Alayına aşiretini katarak büyük güç kazandırdı.Alayın başınada İbrahim Paşayı getirdi.Böylece Paşa ünvanını almış oldu.Bunun üzerine
İbrahim Paşa büyük bir ordu kurdu.Ordu 11 alaydan oluştu bunun 5 alayı Milli Aşiretindendir.Osmanlının beğenisini ve takdirini kananan İbrahim Paşa,Osmanlı
Padişahı tarafından MİRLİVA' Lığa yekseltildi.II.Abdulhamit, Mirlivayı çok severdi.
İbrahim Paşa ( Mirliva ) diğer aşiretleride etrafında toplıyarak  büyük bir otoriteye sahip oldu.Ancak Arap Şamar Aşireti, Milli Aşiretine büyük bir kin besliyor ve düşmanlık yapıyordu.İki aşiret arasında uzun suren savaşlar başladı.Şamar aşireti
büyük bir yenilgiye uğratıldı ve yenildi.Şmarların çoğu esir alındı.Milli Aşireti,çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan karşılığında şamar esirlerini serbest bırakıldı.
Bu savaştan sonra İbrahim Paşa dahada güçlendi.Artık onu zapt etmek imkansız hale gelmişti.Bunu gören Osmanlı Paşası 1904 yılında  Paşayı Karakeçili Aşiretinin üzerine saldırttı.Bunuda başardı ve Aşiret nufuzu iyice artti.Ayni yıl Cemaldin-Seydan ve Şemitan aşiretlerinide nufuzu altına aldı.Dedesi Timur Bey ve Kardeşi Mahmut Ağa,Diyarbakırda aşiretler tarafından bozguna uğratıldığını unutmayan İbrahim Paşa büyük bir orduyla Diyarbakıra gidi ve intikamını aldı.

                 Diyarbakırdaki aşiretler bozguna uğratıldı.Bunu gören Osmanlı Paşası,bunun durdurlmasını istedi.İbahim Paşanın, Diyarbakır Valisi ve Mısır Valisinin oğlu ile olan ilişkiden dolayı Osmanlı Paşasının moralini bozmuştu.Buna kızan Padişah,Mirlivayı yemene sürdü.Ancak yetersiz deliller sonunda sürgün kabul edilmedi.Bunun yerine Medineye sürüldü.Mirliva yolda iken II.Meşrutiyet ilan edildi.Bunu duyan Mirliva Viranşehire geri döndü,fakat tahtan indiril-
mişti.İbrahim Paşa,isyan çıkaracağını ilan ederken,üzerine çok büyük bir Ordu gönderildi.Bunu haber alan Mirliva ,oğularını ve karısını alarak Viranşehiri terk etti.Sincara geçti ve orada hastalanarak kısa süre sonra vefat etti.
                 III.MAHMUT AĞA  DÖNEMİ :Mahmut Ağa döneminde balkan savaşı başlamış,
Aşiretten üç alayla balkan savaşına katılmış,hükümete bağlılığını ilan etmiş,sonra
Kuvayı-Milliye destek vermiş,İngilizler Mahmut Ağaya Krallık teklif  etmişler fakat Mahmut Ağa bu teklifi red etmiş,Devlete bağlılığını ilan etmiştir.1919yılında Kurtuluş Savaşına katılmış,Hamidiye Alayınabağlı IV.Tümeni kafkas cephesine göndermiştir.
                 8 Haziran 1920 de kadeşleriyle aralarında fikir ayrılığı başladı.Aşiret içinde dağılma ve ayaklanmmalar başladı.Şeh Said isyanın da Azadi örgütüne destek verdi.
                  Cumhuriyetin ilanından sonra aşiret dağıldı Türkiyenin bir çok bölgelerinde yerleşmeye başladılar.Çoğunluğu Viranşehirde kaldı.Halen merkez orasıdır. Türkiyenin gelmiş geçmiş en büyük Aşireti,MİLLİ AŞİRETİDİR. Beş milyon dan fazla bir nüfusa sahiptir.Aşiretteki saygınlık ve bağlılık halen devam etmektedir.  

AŞİRETİN YAŞADIĞI TERLER : Erzurum,Urfa, Viranşehirehir),Van,Mardin,Elazığ,Bitlis,Konya,Eskişehir,Kars,Diyarbakır,Sivas,Dersim,Ankara,İstanbul,İzmir,Bursa ve daha bir çok illerde yaşayanlar vardır.Ayrıca yurt dışın bir çok Ülkede de mevcüttür.
        TARİHİ şan ve şerfle dolu olan Milli Aşireti bu vatan uğruna,Cumhuriyetin kurulmasında büyük gayretler gösteren bir aile olup,bu uğurda çok şehitler vermiştir.Bu ailenin tüm mensupları bu tarihi geçmişlerini bilmeleri amacıyla yazılan bu yazıyı okumalarını ve bilgi sahibi olmalarını cani gönülden arz eder,SAYGILAR sunarım.

A.Baki DUMAN

Yazara ait son 10 makalele
MİLLİ AŞİRETİ ( AİLESİ )
Beni 2002 de MARS'a gönderselerdi.......
Hakkımı Yerde Bırakma ALLAH'ım
HINIS'IN HAKKIDIR,İL OLMASI
KURULTAY PARTİSİ CHP
HAMURPET DAĞIN ETEĞİNDEKİ KÖYLER.....
FELAKETİN EŞİĞINDEN DÖNEN TÜRKİYE
HINIS'IN,KADERİ DEĞİL,TALİHSİZLİĞİDİR.
YATILI BÖLGE OKULU 52 YAŞINDA
BU GÖMLEK,HINIS'A DAR GELİYOR DAR!
Yorum Yaz - Yorumlar
Nurettin Korkmaz 09.10.2017 19:40
baki amca ile senelerdir görüşüyoruz milli esiretin mensupları nasıl birliğimizi beraberligimizi nasıl ileriye sağlıklı bir şekilde devam ettireceğiz herkes deletimizi sınırları içerisinde anlamlı mesajlarla aşireti bir araya getirip toplantılar yâpmak ve o toplantılarda hangi kararların alınması bu dogrutada heraket etmek bunuda yapacak kişide baki duman bütün akrabalarına iyi akşamlar nurettin korkmaz kurtalan
Güngör sedefli 30.06.2017 02:23
Değerli milli aşireti ailesi İbrahim paşanın kızları sosey,besey,keyya,fato bu isimleri tanıyan varmı veya bunların soyundan gelen biz nenem fatonun 2.kuşak torunuyuz Adana'da yaşıyoruz
Sedat Nazlı 07.05.2017 01:45
selamün aleyküm çok değerli milli ailesi fertleri öncelikle herkesi selamlıyor büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim bende bir milli ailesi ferdi olarak gurur duyuyorum bizlerde siirt te yaşıyoruz ibrahim paşanın mahmud paşa torunlarıyız ve bunu urfa viranşehirdeki amcazadelerimizde biliyorlar bizde siirt batman bitlis milliler secceresi de bulunmaktadır bütün kan bağımız olan herkesde bakabilir ama bu yetmez siirtte urfada ve diyarbakırda milliler derneği açılması lazım ki herkes birbirlerini daha iyi tanımaya vesile olunabilir bana ulaşmak isteyen facebook hesabımdanda ulaşabilir hepinizi selamlar allah"a emanet olunuz
İsmail salim 25.01.2017 13:46
Mrb ben bitliste ikamet etmekteyim biz mili aşiretinn ikinci kolu olan dımili mala haco kolundanz yaziyi yazan abimize tsk ederiz kalon saglıcakla
abdullah 31.10.2016 16:36
BENDE VAN MERKEZDE MİLLİ AŞİRETİNE MENSUBUM YILLARCA İSLAMA VE MÜSLÜMANLARA HİZMET ETMİŞ MİLLİ AŞİRETİNE SAYGILARIMLA...
Sahin Karagozlu 29.10.2016 02:45
Corum merkez karagoz koyu, bizde milliyiz
rıdvan öz 10.10.2016 10:21
selam ben elazığın maden ilçesinden hocam böyle bir paylaşım yaptığınız için teşşekkür ederim bizde milli aşiretine bağlıyız köyümüzün ismi de aşiretimizin ismini taşiyo mıllan köyü bu köyde 90 haneyiz
Gündoğdu rohat bölük 18.05.2016 09:58
Saygıdeğer hocam bizi aydınlatınız eski ismiyle mıli aşiretine mensup olan ben şimdiki ismiyle erzurumun Tekman ilçesinde beyler aşiretine bağlıyım aşiretin geçmişini bilmek bizi gururlandırdı saygılar...Aşiretin bir araya gelip bir birilerini tanımları ne kadarda iyi olurdu
ABDULBAKİ YILDIRIM 03.01.2016 11:56
ünümüzde Milli aşireti === Aşiret, Cumhuriyet'in ilanından sonra yavaş yavaş dağılmıştır. Kimi bölgelerde ise insanlar herhangi bir ağaya bağlı değiller ama kendilerinin Milli Aşireti mensubu olduklarını belirtirler. Aşiret nüfusu bakımından resmî olmasa da Türkiye'nin en büyük aşiretlerindendir.
Erhan Acar Milli 20.10.2015 11:43
Değerli Milli aşireti mensupları, uzun zaman olmuş buraya yazalı.Saygıdeğer Baki Abizin sayesinde parıldayan bu yazıyla Aşiretimizi ve akrabalarımız ile ilgili ciddi araştırmalar yapma fırsatım oldu.Diyarbakır Çermik'ten geldiğimiz kesinliğiyle birlikte Çermikte bulunan Milli Aşireti mensuplarının bana ulaşmasını rica ediyorum.Cebikanlı arkadaşım özellikle bölgeyle ilgili olarak senden detaylı bilgi edinebileceğimi düşünüyorum. mail adresim erhan_acr@hotmail.com
İSMAİL KORKMAZ 16.09.2015 13:34
MERHABA ARKADAŞLAR BEN GAZİANTEP İSLAHİYE MİLLİ AŞİRETİ MENSUBUYUM GURUBUMA KATILMAK İSTEYEN AKRABALARIMI BEKLİYORUM deephayal27@hotmail.com saygılar
OĞUZHAN MARA 01.03.2015 18:32
Merhabalar ben Oğuzhan Şanlıurfa Hilvan ilçesındeyım bizde MİLLİ aşiretinin CEMALDİNA koluna bağlıyız bir nebzede olsa böyle tarihin en büyük aşiretının mensubu olmaz bana şeref ve gurur verıyor.Her zaman atalarımızın asilliğine yakışır şekılde yaşamayı düşünmüşümdür bu tarihi bilginiz içinde cok teşekkürler herkese saygı ve selamlar.
OĞUZHAN MARA 01.03.2015 18:29
Merhabalar ben Oğuzhan Şanlıurfa Hilvan ilçesındeyım bizde MİLLİ aşiretinin CEMALDİNA koluna bağlıyız bir nebzede olsa böyle tarihin en büyük aşiretının mensubu olmaz bana şeref ve gurur verıyor.Her zaman atalarımızın asilliğine yakışır şekılde yaşamayı düşünmüşümdür bu tarihi bilginiz içinde cok teşekkürler herkese saygı ve selamlar.
A.BAKİ DUMAN 11.02.2015 23:30
Sevgili kardeşim bu telefonla bana ulaşabilirsiniz.Selamlar..05325950463
Hüseyin KORKMAZ 09.02.2015 10:24
lütfen bize irtibata geçeceğimiz telefon adres siirt kurtalan beykent köyü şirvan milli aşiretinin kanını taşyan aileyizselamlar
Hüseyin KORKMAZ 09.02.2015 10:21
sssevgili hemşerim size nasıl ulaşırız bizde milli aşiretin mensuplarıyız Siirt Kurtalan beykent köyü ve şirvan ilçelerinde binlerce kişiyiz lütfen irtkjjkjjkjkjkjkjkkjkjkibat telefonu bildirin selamlar
m ali şimşek 17.12.2014 22:53
viranşehili bir milli olmaktan gurur duyuyorum türkiyenin neresinde olan kuranlı varsa benı arasın 0542 540 85 18
A.BAKİ DUMAN 26.7.2014 05:36:53
MİLLİ AŞİRETİ'nin saygı değer Mensupları,malümlarınız üzere ben bu yazıyı 4 yıl önce,yine temmuz ayında yazmıştım.Benimki bir kıvılcımdı,uyan aslanı,uyandırmaktı,tarihin tozlu rafları arasında gizlenmiş bir bilgiyi gün ışığına çıkarmaktı.Büyük bir ailenin,tekrar kendi kökü üzerinde yeşermesi için,ufak bir görevi ifa etmek istedim. Bugüne kadar pek çok akrabamın,kiymetli isteklerine,arzularına mazhar oldum.Ancak yeterli olmadığını da belirtmek isterim.Daha çok ilgi,alaka ve sahiplenmenin olması en büyük arzumdur.Takdir edersinizki,bir elin nesi,iki elin sesi var.Günümüz şartlarında,daha verimli çalışma yapma imkanı olmasına rağmen,yapamamanın ezikliği ve mahçubiyeti içindeyim. Çam sakızı,çoban armağanı misali,bu ufacık hizmetimin daha büyük bir yelpazede değerlendirilmesi,bir araya gelmemizin vesilesi olacağı kanaatı bende mevcüttür. Bu şerefli ailenin her ferdini ve damarında kanı taşıyan her kardeşimi,bu çatı altında toplanmasını cani gönülden istiyor ve bekliyorum.Dünyanın neresinde olursan ol,gel,ara,buluş ve kenetlen demek,bir kan bağı ifadesidir....SAYGILAR ve SELAMLAR.
CEMİL ÇELİK 29.06.2014 12:21:16
ben KARS ili SARIKAMIŞ ilçesi (divik) YAYIKLI köyündenim.MİLLİ aşiret gelmiş geçmiş tartışmasız en büyük aşirettir.Ancak milli aşiretinden Türkiye ve birçok komşu ülkelerde ve avrupada yaşayan milli aşiretinden büyüklerimiz ve küçüklerimiz var.facebook yada internet sitesinde bir araya gelerek birbirimizi tanımak tanışmak çocuklarımıza öğretmek çocuklarımızın ataları kim aslı asaleti nereden geldiğini öğrenmeleri haklarıdır.Türkiyede benim bildiğim kars van mardin urfa diyarbakır adıyaman erzurum ankara polatlı haymana konya cihanbeyli sinop ısparta illerde yaaşayan milli aşiretinden insanlar var.bu nedenle tanışmak bilgi alış verişi yapmak çok iyi olacağını düşünüyorum
smail korkmaz 31.05.2014 20:47:38
selam beyler antep/islahiye milli aşireti kolu mensubu deephayal27@hotmail.com tüm mili aşireti akrabalarımı facebook adresime davet ediyorum allaha emanet olun saygılarımla...
Yılmaz milli 31.05.2014 02:14:56
Arkadaşlar ben milli aşiretinin İbrahim paşanın soyundan gelen bir mensubuyum aşiretimiz Türkiye'nin en büyük aşireti olması büyük bir gururu kaynağıdır ancak aşiretimizin cumhuriyetin kuruluşundan sonra dağılmış olması gerçekten çok acı verici bir olaydır ben bir site kurucam saygı değer millioğulları bu aşiretin şu anda çeşitli soy isimleri bulunmaktadır bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum .gören, toy, torun, toriniler  olarak biliyorum milli aşiretinin mensubu olan arkadaşlar abilerim kuracağım siteden birbirimize ulaşabiliriz en kısa sürede kuracağım sitenin linkini sizlerle paylaşacağım hepinize sevgilerle
ibrahim taş 14.04.2014 04:28:36
Ben Zilan aşiretindenim Diyarbakırın Ergani ilçesinde Zilan köyündenim herzaman merak etmişim atalarımızı çok güzel bir yazı olmuş teşekkür ederim
hanifi erdoğan 06.12.2013 18:41:00
ben milli aşıretınden sultan ağanın soyundanım dedelerim seferberlik zamanında göç edip adıyamana yerleşip bir daha geri dönmemişler akrabalarlarla olan irtibat kopmuş sultan ağa soyundan gelen kişilerle irtibat kurmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim im
serefkılıc 18.11.2013 16:09:06
ben seref s.urfadan tanısmak ısterımtlf 05443666173
m,cesim keskin 19.10.2013 13:57:47
önçe böyle bir şerler yapinıziçın çok güzel bende milli aşireteyim bitlis merkezte yaşıyorüm
Kemal Yüksel 06.09.2013 20:32:32
Baki abi özellikle saygılarımı sunarım ve sizi yakinen tanımak isterim.Ailesine bu derece bağlı ve tanıtan birini tanımadım.bu bir aile sevdası olsa gerek,sizi kutluyor ve basımın tacı yapmak istiyorum.bende bu ailenin bir ferdiyim izmirde yaşiyorum.Ailemle ilgili bu bilgileri ögrenince başım göklere yükseldi başta siz olmak üzere ailemle iftihar ediyorum.Bana göre siz çok büyük bir hizmetin altına imzanızı koydunuz.Sizin yaktığınız bu meşale fersah fersah genisleyecek,büyüyecek ve bir gün gelecek bu aile toparlanıp Ülkenin en büyük ailesi olduğunu gösterecektir.Bugüne değin hiç bir büyüğümüz böyle bir hizmeti sunmadı bizlere.Sayenizde kim olduğumuzu dünya aleme ilan ettik.Geçmişimiz temiz,geleceğimizde temiz olacaktır.Baki abi,haddım olmiyarak size bir önerim olacak.Sizin önderliğinizde bu aileyi belli bir yerde toplamak,tanıştırmak birlik ve bereaberliği yeniden tesis etme yolunda çaba harcamanı istirham ederim.Bir ve beraber olmanın tam zamanı milli aşiretinin ayni çatı altında toplamanın gelecek için hayırlara vesile olacağını düşünüyorum.Saygılarımla ellerinizden öper,başarılar dilerken aile için hizmetlerinizin devamını dilerim.
SEHAT KARS 05.09.2013 03:04:54
bizler kars ili sarıkamış ilçesi divik (yayıklı) köyünden atamız bahri çelik ten olmayız.şuan yaklaşık 500 kişilik bir geniş bir MİLLİ aşiretine mensup aileyiz.MİLLİLERİN artık toplanma zamanı birbirini tanıma zamanı geldi.
murat oral 10.07.2013 17:06:27
mardin ömerli kayaüstü köyünde oturuyoruz erzurum hınıs tan geldiğimiz söyleniyor beni bilgilendirirmisiniz diyarbakır bismil dede akrabalarımızın olduğu söyleniyor
A.BAKİ DUMMAN 18.06.2013 12:56:13
Sevgili Naci kardeşim,seni sevgi ve muhabetle selamlar,size bilgi vermekten şeref duyarım.Halen bize Musa ailesi denir Hınısta.Bu aile çok büyük bir aile,Türkiyenin dört bir yanına yayılmış,geniş bir coğrafyada yaşanmaktadır.Yazmakla sizi Ydınlatmam çok zor,ancak sizi bilgilendirmek benim bilgim dahilinde bir görevimdir.Ben size telefon numaramı vereyim05325950463 burdan sizi aydınlatmaktan şeref duyarım.Sevgi ve saygılarımı sunarım.
NACİ ÖZSOY 15.06.2013 19:41:42
SELAM, BAKİ BEY , BU SYAFNIZDAKİ YAZINIZI OKUDUM, VE SİZİN BNİ AYDINLATACAĞINIZI UMARAK , BU YAZIYI YAZIYORUM BİZ DE MİLLİ AŞİRETİNDENMİŞİZ, URFA VİRAN ŞEHİRDEN AMASYA ÇORUM , HAVALİSİNE YERLEŞMİŞİZ, DEDELERİMİZE, HALİL BEG, VE MUSA BEG DENİRMİŞ, AMASYA CİVARINDAKİ ATABEY ÇİFTLİĞİ DEDELERİMİZE AİTMİŞ, BEN KÜÇÜKEN HATIRLIYORUM, BÖYLE BİR TAPU DA VARMIŞ CEYLAN DERİSİNE YAZILI, AMA ZAMANLA , BÜYÜKLERİMİZİ KAYBEDDİK, VE BU KONUYLA İLGİLİ FAZLA BİLGİ EDİNEMEDİM, LÜTFEN BENİ BU KONUDA BİLGİLENDİRİRMİSİN, ŞUAN İZMİRDE OTURUYORUM, KARATE MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜYÜM, VE ALEVİYİZ.
A.Baki Duman 11.06.2013 12:05:32
Sayın Demode,adındanda anlaşılacağı üzere,demode olmuş fikir sahibisin,aile ve soy fikrinden yoksul olduğun,aile ve feodalizmi ayirt etmediğin kadar fikir fakiri olduğun bir gerçek. Azmazsa bal azmaz,kokarsa yağ kokar,çünkü aslı ayrandır.Biz ailemizle,geçmişimizle gurur duyan,şeref duyan bir ailenin mensubuyuz.Demode,aile ve geçmişini öğrenmeni tavsiye eder,bu şerefli ailedende ders almanı öğütlerim.Sana cevap vermek zorunda kaldığım için okuyucularımdanda özür dilerim,ailemdende.....
demode 10.06.2013 15:09:35
bravo baki tüm dünya feodalizmi yererken mükemmel bir iş yaptın sana da bu yakışır  senin gibilerden başka ne beklenir ki ulusal hareketi yer. aşiretliğkiği öv aferin sana bakkiiim bravo
ben cesim kaya 04.04.2013 22:15:18
bende milli aşiratıyim bitlisliyim kürçesi ismi geliye dümıliya ismi alınır ben istanbulda yaşyorüm
selma güzin makal 04.04.2013 14:51:59
milli aşiretine mensubum.Tunceli iline bağlı 1 köyün adı milli olarak geçmekteydi sonradan mahalle olduğu zaman adınıda değiştirdiler ismetinönü mahallesi yaptılar.
mehmet ali kilic 04.04.2013 06:51:54

urfa da tarih var saygilar baki abi

abdurrahim başak 30.03.2013 15:21:59
baki abe bende kurtalan kadya köyünde oturuyorum amaböyle bir aşiretin ismini köylüler den duymdım saygılar
ibrahim i milli 17.02.2013 01:51:24
Selamın aleykum ben bitlisliyim istanbulda yasıyorum milli aşiretinin mala haco koluna mensubum. eger milli aşiretinin mala haco koluyla ılgılı bılgı verırsenız cok mutlu olurum sımdıden tesekkurler...
memet peker 14.02.2013 15:45:27
Değerli amcacım bizleri bilğilendirdi ,ğin için sana çanı ğönülden teşekkür ederim saygı ve sevğilerimle.
Nurettin korkmaz 27.01.2013 11:50:09

Sayın Baki Duman bende milli aşiretin bi ferdi olarak sizin bu araştırmanızdan dolayı size minnettarım.Bende İbrahim Paşnın torunuyum ve atalarım verenşerde göç ederek o zaman ki bitlise bağlı siirt civarlarında kurtalan beykent köyü eski ismiyle kadya köyü eroya bağlı milan köyü siirt merkezine bağlı şirvan ilçesi ve bazı duyumlarıma göre Batman hasoibrahim aşireti ile aynen milli aşiretindeyiz.Milli aşiretin bi arada toplanması bire derneğin kurulması kardeşlik ve hoşgörü içerisinde İbrahim Paşanın aşirei olarak bir araya gelmemizi isitiyorum. Ve Baki hocam bu araştırmanızdan dolayı size teşekkürlerimi sunarım saygılar.

mehmet atmacaa- 18.01.2013 21:14:45
BEN URFALIYIM MİLLİ AŞİRETİNDENİM AMA AKRABALARIMI TANIMIYORUM  BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ ALLAH AŞKINA
cebikanlı 31.12.2012 14:46:26
s.a.kolay gelsin.paylaştığınız bilgiler için tşk.erzincan yöresinden yazan milan lı ERHAN MİLLİ kardeşim.ben diyarbakırdaki milan lıyım.yorumunu okudum.demişsinki diyarbakırdan erzincana yerleşmişiz...bilgi paylaşımı için.faecbook milli aşireti sayfasına bekliyorum...ve diğer milan lı akrabalarım sizleride bekliyorum...
Murat İŞLEK 07.12.2012 13:08:23
baki abi tarihceyi iyi etüt edip yazmışsın ellerine sağlık yalınız malatya gurubun dahil etmemişsin yazılarına
ibrahim halil hürtürk 26.11.2012 01:34:23
Sayın Baki bey merhaba evvela teşekkür etmek isterim yazınız için bunun dışında bildigim 2 tane seceremiz var bunların kimde oldugunu nerede oldugunu biliyormusunuz acaba.
Redur 24.08.2012 22:35:14
   mazisi çok uzun yıllara dayanan bu aşiretin mensubu olmaktan gurur duyuyorum Baki abi ağzına sağlık sulalemıze yapabileceğin en büyük hizmeti yaptınız.Ellerinden öperim
Kerim Saglam 07.08.2012 04:30:54
Bir aileyi,bir asireti ancak bu kadar guzel yazabilir.Kalemine,agzina saglik Hocam.Bu yaziyi en az elli kez okudum.inanin doyamadim,okudukca ozeniyorum.İyi bir ornek dilegim boyle yazilarin cogalmasi,asil ve asaletin bilinmesi gelecege isik tutar.Kalemin daimi olsun,Milli asireti var olsun.Selam ve saygilarimla
şegmus oždemir 25.06.2012 14:12:19
mrb ben viranşehir eyyupnebi koyunde ikamet etmekteyim miili aşiretinin son donemlerinde başa geçen siralamaya göre ömer aganin has torunlarindanim şimdiki viranşehirin en güçlü aşireti olan kuran aşiretinin kabilelerinden BEKIR AGA kabilesindenim her ne kadar geçmiste yapilan zulumlerden dolayi karageçililer ve devlet işbirligiyle yapilan yikma projesinden sonra guçsuz duşen bu kabile 5 saltanatla millilere ABA li agalik yapmıştır .omer aganin karakecilere karşı yaptirdigi konak kalintilari halen eyyupnebi koyunde mevcuttur ...
Nihat YASAR 17.05.2012 21:53:12
sevgili ve saygıdeger Baki DUMAN abimize cok cok tesekkur edıyoruz vermıs oldugu bılgılerden dolayı MILLI ASIRETI MENSUBU İSLAHIYE COLAKLAR ESRAFINDAN SAYGILARIMLA...
YÜKSEL AYHAN 22.04.2012 00:40:59

sivekli torunlu aşireti mensubuyuz.Çok kopuk her tarafa yayılmış İbrahim Paşa torunlarındanız.kürt aşiretindeniz inkara gerek yok.BDP Şanlıurfa millet vekili de aynı aşirettendir.Bütün akrabalara  selam ve saygılar

murat aslan 17.03.2012 13:38:46
hocam ağzınıza sağlık devamını bekliyoruz inşallah tüm aşiret sayende bir araya gelir saygılarımı sunarım
BEYLERBEYİ 24.02.2012 03:52:26
http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/dergiler/41-183-204.pdf linki tıklayın ve okuyun milli aşiretinin gücünü görün yakın tarihe damgasını vuran dünyanın en büyük aşiretidir...bölge topraklarında 700 yıllık geçmişi olan bir aşirettir.bu topraklarda beylerbeyi ünvanını alan kim vardırki ve bu topraklarda milli aşireti konfedarasyon liderligi yapmıştır.kim şam kentine ele geçirmiştir.tabiki feodal baron MİLLİ İBRAHİMPAŞA.EY MİLLİ LER KANINIZDAKİ ASİL KANIN KIYMETİNİ BİLİN
özgür özkan 05.01.2012 20:36:43
ben milli aşiret mensuplarından abdurrahmane şexe berho nun torunuyum dedemle ilgili hiç bir bilgi yoktur aslında dedem ve ibrahim paşa sırt sırta savaşmıştır. dedem ile ilgilide bilgileri size aktarmak ve sitede yayınlamasını istiyorum nasıl ulaşabilirim..!
mehmet çoğalan 26.11.2011 20:57:43
facebookta yayınlarmısınız teşekkür ederim.
ahmet karakurt 21.11.2011 21:47:03
bende bir milli aşireti mensubuyum karsın sarıkamış ilçesinde 4 köy milli aşiretindendir ben o köylerden birinde yanı karapınar köyunde dunyaya gelmişim benim dedem halil bey çok savaşlar çok eziyetler çekmişler zamanında gönlum isterki butun aşiretimizin bir araya gelmesi yada derneğimizin olmasitum akrabalarımızı görebilmek ne buyuk mutluluk ne buyuk şeref olur ben bir milli aşireti çocuğu olmaktan gurur duyuyorum bana halla sorduklarında nerelisin diye veranşehirliyim diye cevap veriyorum butun buyuklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öper en içten saygılarımla sevgilerimle Ahmet karakurt  az_karakurt@hotmail.com
devrim turhan 17.11.2011 08:53:56
nesrin hanımefendi aşiretin öz türk olduğunu söylüyor,acaba biz türkmen mi çerkezmi yoksa uygur türklerimiyiz....eğer türk isek güneydoğunun merkezinde ne işimiz var.sanırım biz kürdüz....
yunus emre hatipoğlu 05.10.2011 20:50:26
selamüalyküm kardeşlerim ben konyadan yazıyorum ben ibrahim paşa torunuyum  konya ya nasıl neden göç etmişizz merak ediyorum bilginiz varmı ???
FUAT 09.08.2011 22:46:30

ELİNİZE SAĞLIK ASLINDA DEVAM ETSEYDİNİZ DAHA İYİ OLURDU BENCE ŞEYH ALİ DEDEYE KADAR YAZSAYDIN İYİ OLURDU DEVAMINI BEKLİYORUZ HOCAM.

Nesrin 05.08.2011 07:37:55

Çok güzel bir araştırma olmuş hocam,umarım dağılan aşiret üyeleri hakkında da bir araştırma yaparsınız.Ben Kırşehir,Tokat ve son Sivas'a yerleşen bir üyesiyim ve maalesef bu arada aile çok dağılmış.Sivas'a babamın dedesi ile küçük yeğeni gelmişler.

Bu arada bir arkadaş aşiretin kürt olduğunu yazmış,aşiretimiz kürt değil öz türktür.

ahmet ulusal 19.06.2011 01:57:31

sayin baki bey

bende size yozgattan yazmaktayim yazinizi okudum ,her ugrasi bir emek degeri oldugu icin sonucta bu calismada bir emek urunu tesekurler .sonuc durumu ile bizde bir milli asiretindeniz fakat acba gercekten biz bu asirettenizmi bu bir soru isareti yaliniz bu bir soylence babamin dedesinin dersimden geldigi soylencesi var bugun hala bizlere milliogullari denmekte ,sunuda biliyorumki osmalida soy adi yoktu sagdece bagli oldugu asiretin lakabi yani adi ile soylenir bu asiretten oldugumuzu en guzel nasil ne bicimde ogrenebiliriz soylenceden uzak kanitlarini ortaya koyarak nasil bilgi edinme durumu var cunku biz babalarimizdan,amcalarimizdan simdiye kadar her hangi bir gercek bilgi edinemedik egerki kalitsal yapilarimiz ayni ise bunu D.N.A testi ile cozeme imkanimiz varmi?bilgilerinize sunuyorum.

ALİ 16.04.2011 15:21:27

BÖYLE BİR ÇALIŞMADAN ÖTÜRÜ BAKİ HOCAMIZA TEŞEKÜR EDERİZ  MİLLİ AŞİRET ÜYESİ OLMAKTAN ŞEREF DUYMAMAK ELDE DEĞİL   TÜM  MİLLİ KARDEŞLERİMİZİN TARİHİNİ ÖĞRENMESİ  BOYUNLARININ  BORCUDUR

VİRANŞEHİR

kemalin askeri 06.04.2011 00:40:18
bilgisi olana soruyorum....timur ismi ne kadar kürt adıdır...
bağdatta kürt varlığı ne zamandan beri sözkonusudur...
van özalp ilçesinde yaşayan milli aşireti size akrabamıdır..
mili ile dimili arasında ne fark var...
dimili zaza ise ne zamndan beri kurmanç olmuştur...
siverek,ergani,karlıova bingöl bölgesinde yaşayan dimili ile hınısta yaşayan dimili akrabamıdır...
ayrıca bağdattan geldiği söylenen SEVKAR aşireti de mili aşireti ile akrabamıdır...
şeyhler tabir edilen fıratlar esasen hangi aşirettendir....
ve hınısta ermeniden dönme aşiret varmıdır...
lütfen bu sorularımı saygısızlık addetmeyin..soyunu bilmeyen haramzadedir..

murat millioğlu 04.04.2011 17:10:25

Böyle Bir Aşirettin Mmensubu Olduğum İçin  Kendimi Şanslı Adediyorum.Geçmişi Şan Ve Şerefle Dolu Olan  Bu Aşiretin Mensubu Olduğum   İçin Gurur Duyuyorum Ağzına Eline Yüreğine Sağlık Baki Hocam Size Ne Kadar Teşekkür Etsek Azdır Siz Daha Çok Övgüye Layıksınız Saygılar Hürmetler Selamlar

Hoşça Kalın  Mutluluklar Dilerim Başarılar

FERHAT KELEŞABDİOĞLU 20.02.2011 03:04:58
öncelikle tebrik ediyorum araştırmalarınız çok yerinde ve çok iyi seçilmiş argumanlardan elde etmişsiniz çok kısa ve öz herkezin anlıyacagı bi dilde ifade etmişsiniz...ben tarihimi çok iyi bilen biri olarak okudugumda keyif aldım..başarılarınızın devamını dilerim
A.BAKİ DUMAN 15.11.2010 13:19:14
Milli Aşiretinin ( Ailesinin) saygı değer mensupları,akrabalarım, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Milli Aşireti aile fertlerine olduğu gibi Ülkenin bütünlüğü için tarih boyunca büyük fedekarlıkllar göstermiş ve göstermekte olduğu bir büyük ailedir.Cümhuriyetin kuruluşunda ve yaşatılmasında büyük katkısı olan ailemiz,bugünde yurt sahtına dağılmış ve kalkınmada büyük beyinler yetiştirmiş,Ülkenin ilerlemesi için bu beyinler sayesinde olağan üstü gayretler sarf eden örnek bir aile profilini çizmektedir.Ülke ve ailesi için hiçbir fedekarlıktan kaçınmayan kıymetli kardeşlerimin,akrabalarımın mübarek Kurban Bayramlarını en samimi duygularımla kutlar,birlik ve beraberliğimizin sürekkli ve daimi olmasını Cenabı Allahtan niyaz ederim.Dün olduğu gibi bugünde TÜM TOPLUMA ÖRNEK BİR AİLE OLMASI hepimizin olmasa olmazıdır.Bu dilek ve temennilerimle nerde bulunursa bulunsun Tüm Milli Aşiretinin ve islam Aleminin ve Ülkemizin birlik ve beraberlik içinde sonsuz bayramlar yaşamasını dilerim.Sevgi,Saygı ve hürmetlerimle
mahmut İBRAHİMPAŞA 07.11.2010 20:44:38

Öncelikle BAKİ Bey sizi kutluyorum  araştırmanızı devam ettirmek istiyorsanız ,size gerekli argumanları ve bilgileri yazılı ve görsel olarak sunmayı isterim . Bu arada ben Mahmut İBRAHİMPAŞA.... İBRAHİMPAŞA'nın torunuyum,Şanlıurfa'da ikamet etmekteyim. 05416293766 numaram her konuda ben ve ailem size yardımcı oluruz...

     SAYGILARIMLA...

Burhan KAYA 06.11.2010 19:25:02
Değerli Dostum Baki Bey; Sizin gibi aşiretine ve özüne bağlı bir insanın yaptığı bu çalışmaya gönülden destek veriyorum. Çok güzel bir araştırma yapmışsın, inanıyorum ki senin bu çalışmaların daha da derinleşecektir. Ve bu çalışmalarınla Hınıs içinde güzel çalışmalar yapacaksın. Tebrik ediyorum seni yolun açık olsun. 
erhan milli 30.10.2010 16:47:15
Sevgili Baki Abi..Yazdıklarınız İçin Çok Teşekkürler.Böyle Kıymetli Bilgiler Bizim Gibi Genç Nesiller için Çok Önemli.Bende Milli Aşiretinin Bir Ferdiyim..Ailem Uzunca Yıllar Önce Diyarbakır İlinden Erzincan İline Göç Etmişlerdir..Lakin Kendi Soylarını Unutmamış..Bunu Kuşaktan Kuşağa Aktarmışlardır...Bizler Erzincanda Yaşayan Milli Aşireti Üyerleri Olarak..Sizlere Sonsuz Saygı ve Selamlar Ederiz...
suat yıldırım 19.10.2010 22:38:54
sevgılı abıcım azda olsa bende araştırdım aynı bılgılere ulaştım sız değerlı abılerımız geçmışimize ışık tutacak bızlerde takıpçisi olacağız herşey ıçin teşekurler
mehmet kılıç 13.10.2010 18:37:08

Baki DUMAN abimize teşekür ederim .

Hep milli aşiretini devlet haini gibi görüyorlar halbu ki yaptıkları güzellikleri görmezden geliyorlar .

Hlbuki milliler  büyük başarılara imzatmışlar kı bunu kımse farkında degıller

Bizler örf adetlerimize bağlı ınsanlarız

Baki DUMAN  ABİME  SONSUZ TEŞEKÜRLERİMİ SUNARIM

Bu güzel makalesınden dolayı.

 

 

 

Şehrazat Aslanbaş 07.09.2010 11:50:16

Makalenizi arzunuz doğrultusunda giderek artan bir ilgiyle okudum...Batıda doğmuş oluşumdan kaynaklıı olarak... aşiret kavramını sadece okuduğum kitaplardan ve şimdide günümüzde sözü  sürekli geçtiği şekliyle tanıyan biri olarak önemini sizler kadar kavrayabilmem mümkün değil şüphesiz..ancak "Birlikten güç doğar" sözünün geçerliliğinin bilincinde olarak da var olan bu gücünüzün ülkeme aydınlık  ve toplumun her kesimine eşit demokrasi  hak ve özgürlükler getirmesini umudediyorum.sevgilerimle.

Şehrazat Aslanbaş 

yasin coşar 8/16/2010 3:03:58 PM
hocam ben ş.urfa/siverekte yaşıyoruz şuan adnan menderes ünv. tarih bölümünde okuyorum üniversiteme bir tez sunacağım ve tezin konusu milli aşireti olarak belirledim ki bende millilerin Kuranlı soyundanım kendi soyumu tez konusu yapmak bunu üniversiteye ve insanımıza   okutup milli milliyetçiliğini aşılamak için sizin gibilerin yardımına ihtiyacım var. Elinizde bu konuyla ilgili gerek milli gereksede hamidiye alaylarıyla ilgili yazılı görsel hertürlü kaynağa muhtacım eğer elinizde varsa kallione@hotmail.com adlı adresten bana ulaşın lütfen. yasin coşar
hasan akay 15.08.2010 16:39:34
evet bu büyük aile . bu aile nin bi ferdi olarak onur ve gurur duyuyorum tarihin şerefli bi kürt aile si olaarak  mili aşiretinin bi ferdi olduğum için çok onur lu ve gururluyum
A.BAKİ DUMAN 01.08.2010 17:12:15
MİLLİ AŞİRETİ yazımı okuyan ve mail telefonla arayan binlerce dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi,sevgi ve saygılarımı sunmayı borç biliyor,tevecühlerine laik olmaya gayret göstereceğimi ifade eder Hınıs sesi sitesinede bu imkanı sağladığı için minnet ve şukranlarımı sunuyorum.SAYGILAR
Yasin_PeKeR 18.07.2010 16:28:34
Slm Baki amca, yazmış olduğun önemli ve değerli bilgilerden ötürü teşekkür ediyorum. Bu Siteyi yeni öğrendim ve artık takibini yapacağım. Başka engin bilgilerinden yararlanmak üzere Hoşcakal...
Toplam 73 yorum yapılmıştır.
 ‹ 
 › 

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLARHınıs Belediye Başkanlığını hangi partili aday kazanacak?


Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)