-


ÜLKEMİZDE SENDİKACILIK


Bu haber 21.12.2017 21:51 eklenmiş ve 692 kez görüntülenmiştir.
Sebahattin Kızıltaş

 ÜLKEMİZDE SENDİKACILIK

    Sendikalar;çalışanların haklarını işverenlere ve devlete karşı korumak ve geliştirmek üzere oluşrurduklarıörgütlerdir.
Sendikalar sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan çalışanlarla işverenler arasındaki güç eşitsizliğini ortadan kaldırmak için oluşturulmaya başlamıştır. Önceleri belirli niteliğe sahip çalışanların oluşturduğu ve meslek sendikaları olarak tanımlanan bir yapıdan, sonraları niteliksiz işçilerinde yer aldığı genel sendikalara haline dönüşmüştür.

     Osmanlı döneminde sendikalar dernek şeklinde örgütlenmiş ve bazı grevlerde olmuştur.Ancak çıkan kanunlar grevlerin hızını kesmiştir.Ülkemizde sendikalar bin dokuz yüz kırk yedi yılında gayri resmi kurulmuştur.Bin dokuz yüz elli iki yılında ise grevsiz sendika devlet tarafından kurulmuştur.İlk kurulan sendika TÜRK-İŞ ‘tir ve devlet tarafından kurulmuştur.

      Sendikalara grev ve toplu sözleşme hakkı bin dokuz yüz altmış bir anayasası ile verilmiş ancak sadece anayasada hak olarak kalmıştır.Bundan dolayo altmış bir anayasası bazı kesimler tarafından ileri ve demokratik anayasa olarak kabul görmüştür.Sendika kurma hakkı veren bu anayasa  inanç noktasında ise tüm hakları gasp etmiştir.Grev ve toplu sözleşmeler ile ilgili temel kanunlar altmış üçten sonra çıkarılarak yürürlüğe girmiştir.

      Dikkat edilirse sendikal hareketler;Avrupa’da sosyalist hareketlerin başlamasıyla ivme kazanmıştır.Osmanlı döneminde de sendikaların oluşmasının sosyalist hareketin başlangıcına denk gelmesi tesadüf değildir.

     Ülkemizde sistemin korunması adına bir çok dernek,teşkilat veya vakıflar kururlmuştur.Diyanet teşkilatı ve sendikaların kurulması bunun en çarpıcı örneğidir.Diyanetin kururluş amacı;dinin devletin istediği şekle sokulmasıdır.Sendikanın kururlması ise işçi hareketlerinin devletin istediği zeminde yürümesinin sağlanmasıdır.Bunda çok başarılı da olunmuştur.

      Sendikaların kuruluş amacı,çalışanlarının haklarını işverene karşı korumaktır.Devlette iş veren olduğu için haliyle devlete karşı çalışanın hakkını korumak sendikaların temel görevidir.Ayrıca devlet kanun yapma yetkisine sahip olduğundan;kanunların hakkaniyetli bir şekilde çıkması için sendikaların çalışması gerekir.Ancak ülkemizde sendikal hareketlere baktığımızda hiçte öyle olmadığı çok açık ve net görülmektedir.

      Bir iş kolundaki çalışanların bir sendikal hareket oluşturması yani bir çatı altında toplanması gerekir.Bizim ülkemizde ise bu hiçbir zaman olmamıştır.Her sendikal hareket çalışanın hakkını korumak için kurulmak yerine kendi ideolojisini yaymak ve aynı düşüncede olan insanları bir araya getirmek için  oluşturulmuş siyasal dernek görüntüsü vermektedir.Yani sendikaların kuruluş amacı ve felsefesi  tamamen ideolojiktir.

      Sendikal hareketlere bakıldığı zaman çalışanın haklarını korumak ve iş şartlarını geliştirmek yerine tamamen ideolojik pozisyon almaktadırlar. Sendikaların tepe noktası böyle olmasına karşın çalışanların temel ideolojik yapıları olmadığından hangi sendika güçlü ise onun yanında durmaktadırlar.Yani çalışanın hakkını koruyan sendika değil,güçlü olan sendika iş yerinde kazanmaktadır.Buda çok büyük kaoslara sebep olmaktadır.

       Ülkemizde çalışanlara haklarını hükumetler verir veya kısıtlar.Sendikaların burada hemen hemen hiçbir fonksiyonu yoktur.Zaten sendikaların böyle derdi de yoktur.Şayet taraftarı olduğu parti iktidarda ise kendi yandaşlarını bir yerlere getirmek ve bunu da çok büyük bir iş başarmış olarak göstermek  en büyük çalışması olarak görülmektedir.Yandaşı olan parti iktidarda değilse şayet o zaman da muhalefet partilerinden daha keskin bir muhalefet yapmak sendikaların asli görevi gibi görülmektedir.

        Sendikaların görevi;çalışanların çalışma şartlarını en iyi hale getirmek ve ücretlerin insanca yaşayabileceği  hale getirmektir.Ama ülkemizde hiçbir zaman çalışanların çalışma şartları iyi olmamış,ücretler hiçbir zaman insanca yaşanır hale gelmemiştir.Çünkü sendikalar hiçbir zaman sendikacılık yapmamışlardır.Ya iktidarın yandaşı ve paydaşı olmuş yada en büyük muhalif partinin daha muhalifi konumunda olmuştur.Her ikisi de sendikacılık değildir.

       Sendikalar;ne yandaş nede muhaliftir.Her şart ve durumda doğruyu destekler,yanlışın karşısında dururlar.Ama bizde olmadığı için sendikal hareket ideolojik örgütlenme gibi gözüksede bir partinin yandaşı ve yan kuruluşu olmaktan öteye geçememiştir.

     

Yazara ait son 10 makalele
SİYONİSTLERİN OYUNLARI – 2
SİYONİSTLERİN OYUNLARI
SİYONİSTLERİN OYUNLARI
MEDYA VE TOPLUMSAL CİNNET
SİYONİSTLERİN İSLAM İÇİNDE KURDUKLARI MEZHEPLER
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
SİYONİSTLERİN KURDUKLARI TARİKATLAR
SİYONİSTLER NE İSTİYOR 2 ?
TOPLUMSAL DOKU VE GELİŞMİŞLİK
SİYONİSTLER NE İSTİYOR? (1 )
Yorum Yaz - Yorumlar
Toplam 0 yorum yapılmıştır.
 ‹ 
 › 

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLARHınıs'ın çehresini değiştiren sebepler hangisidir?

47.8%

18.4%

15.2%

9.1%

9.5%


Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)