-

Erzurum Hınıs Köyleri / Güzeldere
Mesaj Yaz - Mesajlar
GAZİ BİNGÖL 31.12.2013 02:15:51
GÜZ€L KÖYÜM GÜZ€LD€R€ Yazı başka, kışı başka, güzü başka H€l€ ilkbaharı, insan g€lir aşka Dünyada bulunmaz, b€nim köyüm bam başka Tadına doyum olmuyor g€m€nin soyuna Doyum olmuyor, karşıdan akan,pınarların suyuna Akar akar yüz yılardır boşu boşuna Dünyada bulunmaz b€nim, köyüm bambaşka H€l€ çıkarsın tarkan yaylasına Tüm güz€llikl€r, s€rilr ayağına Zirv€d€ s€lam durur koğ€nin dağı sana Dünyada bulunmaz b€nim köyüm bam başka H€l€ yolun düş€r bingöl dağına Doyamadım, alabalığın tadına Nic€ m€d€niy€tl€r,g€ldi g€çti bağrında Dünyada bulumaz b€nim köyüm bambaşka GAZİ BİNGÖL
GAZİ BİNGÖL 20.12.2013 21:06:31
KALKINMA KÖYDEN BAŞLAR Atalarımız kalkınma köyden başlar demişler ama seneler geçmiş tam aksi uygulamalar yapıla gelmiştir. Hiçbir zaman hiçbir siyasi iktidar bu yolda faaliyet maalesef göstermemiştir. O büyük insan ATATÜRK insanların efendisi köylüdür demiş ama onun ebediyete intikali ile hepsi unutulmuş, hor görülen, üçüncü sınıf halk olarak mahrumiyetler içinde yaşamaya bırakılmıştır. Her türlü sosyal,ekonomik,eğitim,ulaşım,barınma,insanca yaşama,ısınma,sağlık,alt yapı eksikliği ve imarsızlık gibi temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılarak yaşamaya mahkum edilmiştir. Şehirlinin,siyasetçinin,bürokratın,tüccarın işi düştüğü zaman aranan kesimler olmuştur köy ve köylümüz. Köylerimiz kalkınmıyor.Maalesef geriliyor ve batıyor. Terk edilmiş viraneleşmiş bir manzara görümünde. Yurt dışında işçisi yoğun olan bazı köylerimizdeki barınma için yapılan ve on bir ay kapalı duran binaları saymazsak.Köyden şehre göçler daha iyi yaşam koşulları arzusu köylerimizin hızla boşalmasını ve tarımın yok olmasına doğru sürüklendiğimizin habercisi gibi. Bazı istatistik hesaplamalar 40 milyon nüfus köylerde yani 4 milyon aile tarımla geçimini sağlıyor. Bunun % 90 nı fakru zaruret içinde yaşıyor.İşte bu kesim maliyet hesabı nedir,tarım ve üretimde çeşitlilik verimlilik hesabı yapmadan atalarından gördüğü ve edindiği tecrübeleri ile bu işleri yapıyor. Ailesini miras yolu ile ve başka sebeplerle parçalanarak küçülmüş arazilerle ancak geçinebileceği üretimi sağlamaya çalışıyor. Köylünün köyünde ikametine devam etmesinin sağlanması için acil önlemlerin alınması zaruridir.Köylerde aşırı alt yapı eksikliği vardır.Eğitim kurumları yetersizdir.Taşımalı eğitim uygulaması gibi bir ucube icat edildi. Eğitim köylünün ayağında ucuza ve kaliteli olarak verilmelidir Haberleşme ve ulaşım eksiklikleri hat safhadadır.Gerek köy içi ve köyün şehre olan bağlantı yolları kalitesiz , bakımsız ve uygunsuz haldedir. Sağlık sorunları köylerimiz için bu asırda halen çözümlenmemiştir. Hastaların, doğumluların, gerekli kontrollerin, halk sağlığı uygulamalarının tam yapılmadığı sağlık kuruluşlarının merkezlerde toplanması,merkezlerin köye uzaklığı hem pahalı maliyet hem güçlükler arz etmektedir.Her köye sağlık evi veya ocağı meselesi çözümlenememiş, mevcutları ise ya kapalı ya kadrosuzluktan faaliyet göstermemektedir.Köy mezarlıklarının hali perişan vaziyettedir. Hiçbir köyümüzün doğru dürüst bir yerleşim veya imar planı yoktur. İl özel idarelerinin asli görevleri arasında olan bu işler maalesef hiç yapılmamaktadır. İşleri ve görevleri nedir o da bir muamma zaten. Bu imar planı olmadığı içindir ki köylerimizin yapılanması ve yerleşim görüntüsü gayri iptidaidir. En öncelikli eksiklik bence bu dur. Toki denilen kuruluş kasaba ve şehirlere binalar yaparak köyden şehre göçü hızlandırmaktadır. Öncelikle köylü ailelerin yaşam ve ihtiyaçlarına uygun evler yapmak ve plan projeler üreterek köylüyü köyde ikamet etmesini sağlamalıdır. Yani Toki şehre değil köylerimize evler yaparak kalkınmayı köylerden başlatıp göçü önlemelidir.Köylüyü köyüne bağlamalıdır.Çünkü bu asırda köylüler gayri sıhhi ve ilkel barınaklarda yaşamaktadır. Hatta bazılarına ev,barınak demek bile mümkün değildir. Köy muhtarlıklarının (İhtiyar Heyetinin) doğru dürüst bir bütçesi ve gelir kaynakları bile yoktur. Bazıları ancak korucu ücretini zor karşılar durumdadır.İl Özel İdareleri köy bütçelerine ve kalkınmalarına, temel yatırımlarına acilen katılmalıdır. Kasaba ve şehir belediyelerine nüfus oranlarına göre gider vergilerinden pay veren İller Bankası madem kalkınma köyden başlar düsturu doğrultusunda köylerimize de nüfus oranlarına göre % üzerinden pay vermelidir. Köylülerimizi her bakımından bu kelimeyi kullanacağım( SÖMÜREN ) kasaba veya şehir halkı ve belediyeleri bağlı olan köylerin yol ,sokaklarının düzeltilmesi, ağaçlandırılması gibi işlerinin hallinde ellerindeki teknik araçve elamanları ile yardımcı olmaları gerekliliğine inanıyorum. Köy muhtarlıklarının da bu konuda biran evvel girişimde bulunmaları sadece mühür basan heyet olmamaları gerekir. Gerek İl Özel İdareleri gerekse Belediye olan merkezler ve Görüşü ne olursa olsun siyasi tavrını bir tarafa bırakıp siyasi otoriteye değil halkına tarafsız hizmet etmeyi ön plana almalıdır. Bilhassa valilerimiz devletin valisi olduğunu bilmeli.Siyasi otoritenin emir eri olmadıklarını oy için erzak ve bazı eşya dağıtımlarında uşaklık yapmadan halkına hizmeti şiar edinmelidir. Maalesef bazı kaymakamlarımızda masalarından kalkıp halkın içine inmeli onları ve köylerin sorunlarını tesbit ve izalesine katkı sağlamalıdır. Bu gün bir inceleme yapsak valiliği ve kaymakamlığı süresinde kaldığı kasaba veya vilayette hiç gitmediği,sorunlarını ve adını dahi bilmediği köylerimiz bildiğinin % 90 nı teşkil eder. Böyle hizmet böyle görev anlayışı ile kalkınma ve gelişme olabilirmi. Bütün bunları yanında köy muhtar ve azalarına köyünün sorunlarını gidermek ve çözmek için çok çalışmaları gerekir. Bırakınız mühür muhtarı olmayı. Her kapıyı çalınız.Her ilgili dairenin kapısını aşındırınız.Atak ve cesur olunuz. Siz devleti temsil ediyorsunuz. Tuttuğunu koparan diye bir söz vardır. İşte tuttuğunu koparanlar köyüne hizmet ediyor. Yoksa oturan devlet dairelerinin kapısını dahi bilmeyenler değil.
GAZİ BİNGÖL 20.12.2013 20:58:51
hasretim... hasretim... yüreğim çaresiz ,ben sensiz , hayallerim bitmiş ,tükenmiş , hülyalarımın sonu kalmamış , gecelerim de bitmiyor , günler de geçmiyor, hasretlik işte ! yollar uzuyor gün geçtikçe, hasretin artıyor, gönülden uzak oldukça , içimde büyüyor yokluğun, hasretlik işte ! karanlık geceler,birbirini kovalamakta , günler seni beklemekte , gün batımları rengarenk , bir o kadar da hüzün dolu , hasretinden... bir boşluk var nedense , içi dolduralamayan , yüreğimde ,gelemediğin yürekte , hasretinden mi?
GAZİ BİNGÖL 20.12.2013 20:34:07
Senden ayrılınca aldım yarayı yıkılsın gurbetin köşkü sarayı köyümden uzak saldım arayı bir hoştur bizim elin mayısı zordur hele gelsin payizı benim köyüm tüm köylerin iyisi karkalkan yastıklar güneyin başı gurbette sel oldu gözümün yaşı gölleri n dünyada bulunmaz eşi
GAZİ İNGÖL 20.12.2013 07:26:03
evet köy hayatı başkadır.şehir hayatına benzemez.akşam oldumu çıkarsın köy odasına,dinlersin yaşlılardan hikayeler.geçmişten bahsederler eğlendirirler insanı.gece oldumu dolaşırsın güzel kokulu ara sokaklarda ama tarifi anlatılamaz.yaşamak gerekir. sabah horoz sesiyle uyanırsın.bahçede ağacın altında temiz hava alırken yaparsın kahvaltını, sabahın ilk güneşini görürsün.köy hayatı olsada insana göre iş vardır.alırsın eline kazma-kürek gidersin bahçeye ve ya gidersin tarlaya.öğle olur tarlada,pişirirsin aş,kırarsın soğan yemeğini yersin içersin çayını kırda. hele birde başkadır bayramları,düğünleri,eğlenceleri... onunda zevkini köy yerinde yaşayan bilir..:
GAZİ BİNGÖL 09.09.2013 15:38:02
GÜZ€L KÖYÜM GÜZ€LD€R€ Yazı başka, kışı başka, güzü başka H€l€ ilkbaharı, insan g€lir aşka Dünyada bulunmaz, b€nim köyüm bam başka Tadına doyum olmuyor g€m€nin soyuna Doyum olmuyor, karşıdan akan,pınarların suyuna Akar akar yüz yılardır boşu boşuna Dünyada bulunmaz b€nim, köyüm bambaşka H€l€ çıkarsın tarkan yaylasına Tüm güz€llikl€r, s€rilr ayağına Zirv€d€ s€lam durur koğ€nin dağı sana Dünyada bulunmaz b€nim köyüm bam başka H€l€ yolun düş€r bingöl dağına Doyamadım, alabalığın tadına Nic€ m€d€niy€tl€r,g€ldi g€çti bağrında Dünyada bulumaz b€nim köyüm bambaşka GAZİ BİNGÖL
GAZİ BİNGÖL 25.04.2013 00:48:37
AĞIM: Yine kükremişsin derdinmi var? bağrında nice medeniyetler yatar tan ağrısı hep sıtında doğar nice canlılar senden umut arar. kar yağdıüstüne,oldun beyaza bürünmüş gelin sıcak havalarda, hep senden olduk serin uyan uyan dağım uykun çok derin nazlanma uyan günbür günbür silkelen
HASAN BİNGÖL 01.09.2011 13:46:14
seneye allah izin verirse emekliyim bu siteyi öksüz bırakmayıp geliişmiş bir organizasyon şeması içerisinde bütüm güzelderelilkerin buluşma noktası haline getirecegiz.
serdar balabanoglu 29.06.2011 20:24:56
öncelikle uzun bir süreçten sonra dogdugum toprakları sanal da gördügüme sevindim ve bu çabalarınızdan dolayı sagolun bizler balabanoglu ailesi olarak başta dedem vebabamın hanifi amcanın fotolarını sayfaya koyan pervin ablamada sagolun herkese selamlar bazı fotoları size yollarım
deniz boztepe 18.08.2010 13:23:25

deyerli site yöneticilşeri köyümüze ayit resimler var elimde size ulaştırmak istiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim

YÖNETİM den CEVAP Elinizdeki resimleri Sitemizin "İLETİŞİM" Bölümündeki bkaya581@hotmail.com adlı meyil bölümüne gönderirseniz yayınlanacaktır.
Burhan KAYA 08.10.2009 12:50:50

Çok Değerli Hemşerilerim; Sizlerin www.hinisinsesi.com sitesine ve özellikle köy sayfalarına verdiğiniz kıymeti çok iyi biliyoruz. Biz www.hinisinses.com  olarak bu konuda, elimizden gelen tüm gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Onun için, köy sayfalarına bu günden itibaren bilgi ve daha sonra sizlerden gelen resimlerle yükleme yapılacaktır. Sizler köyünüzün bu çalışmalarına katkı sağladığınız sürece, köy sayfanız diğer köy sayfaların içinde en zengin sayfa haline gelecektir. Bu da köyünüzün seyirci sayısını yükselttiği gibi, site içinde en popiler köyü olarak haber olacaksınız. Yalnız sizlerden tek istediğimiz bizim köy sitelerine yüklediğimiz bilginin doğruluğunu teyit ettirecek belge ve bilginin köyünüz halkı olarak desteklemenizdir. Çünkü Bizler yapacağımız araştırmalar doğrultusunda  bu bilgiler yüklenecektir. Bunun doğruluğu sizin onay vermenizle netlik kazanacaktır. Bu konuda bize yardımcı olmanızı bilgilerinize sunar. www.hinisinsesi.com ailesi olarak tüm hemşerilerimize TEŞEKKÜR ediyoruz.

 Burhan KAYA

www.hinisinsesi.com

ÖZCAN ÖZDEMİR 05.10.2009 22:21:53

Sevgili  Güzeldereliler,

Ben 1987/1993 Hayran Köyü öğretmeniyim .Aynı zamanda Alican Kızılyılın damadıyım.Sevgili Güzeldereliler siteniz öksüz kalmış,yazan falan yok.Tüm Güzeldere köylülerine selamlar.Hasan .Ali.Yusuf Bingöl,Haydar Akdeniz  ve diğerleri..

deniz BOZTEPE 11.05.2009 16:48:11
KÖYÜME ÖZLEMBaharda şenlenir dağı yaylasıMis kokulu havasını özledimIsırğanlar çıkar duvar dibindenEllerimi dağlayşını özledimKar altından çıkar yeşil köceklerKaynaşıp ötüşür,kuşlar böceklerHer taşın dibinde açar çiçeklerÇiğdemiyle, nergisini özledimNereden başlasam nasıl anlatsamSoğuk sularından içerek kansamÇayırlardan türlü otlar toplasamKuzu kulağı,yemliğini özledimİnanın dostlarım özledim siziİçime doluyor ince bir sızıEfkarlı efkarlı,çalardı sazıKızıl tuğun, sohbetini özledimÇiçek
Burhan KAYA 03.05.2009 19:29:23
Çok Değerli Güzeldere Köylülerine ;

Köyünüze ait resimi teknik bir arızadan dolayı köy sayfasına koyamadım, Hepinizden özür diliyorum,

 Fakat, köyünüze ait resimi Sevgili dostum ve  Değerli Editörümüz  Sayın Kadim Beyin bana gönderdiği fotoğrafı sitenin fotoğralar bölümünde"Gozeldere" adı ile bulabilirsiniz.  Teknik arıza giderildikten sonra Köyünüze ait resimi köy sayfasına koyacağım.

                                                Burhan KAYA

                                       www.hinisinsesi.com

deniz boztepe 1/29/2009 12:02:31 PM
MERHABA KÖYÜMÜZE AYİT RESİMLERİ SİTEDE YAYINLAMAK İSTİYORUZ BUNULA İLGİLİ BİR ÇÖALIŞM AVARMI YÖNETİMDEN YANIT: Selam Sevgili Deniz arkadaşım; Sizin Güzerdere Köyünüze ait resim ve belgeleri bana gönderdiğiniz anda siteniz olan bu sitede yayınlanacaktır. Yeterki sizin bu konuda bilgi ve resim gönderme konusuyla yarışa girmeniz olsun. Gönderme size ait yayınlanmasıda bize ait olsun.Yakında sitenize ait forumda açılacaktır. Ve sizin o değerli düşüncelerinizi bu forumlardan da yayınlıyacağız. Sevgi ile kalın. Burhan KAYA
Burhan KAYA 11/17/2008 7:10:35 PM
Değerli GÜZELDERE Köylü Hemşerilerim; Artık köyünüze yapacağınız yorumlar ve ekleyeceğiniz bilgiler köyünüzün sayfasında görülecektir. Bu sayfaya ulaşmak için, ana sayfadaki menü den köy sayfanıza girerek, oradaki yorum hanesine yazacağınız bilgiyi ve kendinize ait düşüncelerinizi yazmanız olacaktır. Yapacağınız tek hareket bilgileri yazarken önce bu bilgileri, word sayfasından yazın. Burada yazmadaki amacınız yazım hatalarınızdan tutun, yazım kuralarına kadar tüm hataları görebilirsiniz. Ve o zaman da bunları kolayca düzeltebilirsiniz. Önemli olanda sizin yazacağınız bilgilerin doğru ve hatasız yazılmasıdır. Bunu nasıl ki bizler istiyorsak, sizlerde aynısını istiyorsunuz. Buna eminim. GELELİM SİZİN YORUMLARINIZI YAZARKEN YAPACAĞINIZ İŞLEMLERE…. 1. Sitede köy sayfaları diye bir ikon yeri vardır. Ona veya size göre sağınızdaki köyünüzün üzerine basıp, köy sayfanıza ulaşmanızdır. Bu işlemi yaptıktan sonra Köy sayfanız karşınıza gelecektir. 2. Bu sayfada, yorumun yazılacağı yeri göreceksiniz. 3. Yorum hanesinde sizlerden istenen bilgileri gerekli yerlere doğru bir şekilde girdikten sonra, sizin word sayfasında yazdığınızı seçerek buraya yapıştırınız. Veya doğrudan burada yazmaya başlarsınız. Bu işleminizi yaptıktan sonra elinizdeki verilerin kayıp olmaması için, yazdıklarınızı seçerek Ctrl+C basın ve sonra Güvenlik kodunu girin 4. Güvenlik Kodunu girdikten sonra, sizi uyaran uyarıları okuduktan sonra altındaki “Kabul ediyorum Yorumumu kaydet” seçeneğine basarsınız. 5. Sizin yazdığınız yorum eğer başarılı bir şekilde kayıt edilmişse size yazdığınız yorumun üzerinde ” Yorumunuz başarılı bir şekilde kayıt edilmiştir Onaylandıktan sonra yayınlanacaktır” ibaresi gelecektir. O zaman anlaşılır ki yorumunuz onay beklemektedir. Onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. 6. Diyelim ki, siz gerekli olan yorumunuzu yazdınız, güvenlik kodunu girdiniz ve uyarıları da kabul ettiniz “Kabul ediyorum Yorumumu kaydet” ikonuna bastınız ve size “Güvenlik Kodunu Yanlış Girdiniz” o zaman anlaşılıyor ki sizin yazdığınız yorumunuz siteye gitmemiştir. Burada yapacağınız işlem sizin daha 3 ncü madde deki işlemi yaparken Ctrl+C ye basmıştınız ya, buradan da elinizde olan o yazıyı yeniden yorumun bulunduğu yere gelerek Ctrl+V ye basarak yazmış olacaksınız. İşleminiz yalnız Güvenlik kodunu girmenize kalmıştır. Güvenlik kodunu yeniden girerek işmi tekrarlamanızdır. 7. Ondan sonra, Sizin yazdığınız yorum eğer başarılı bir şekilde kayıt edilmişse size yazdığınız yorumun üzerinde ” Yorumunuz başarılı bir şekilde kayıt edilmiştir Onaylandıktan sonra yayınlanacaktır” ibaresi gelecektir. O zaman anlaşılır ki yorumunuz onay beklemektedir. Onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. İbaresi gelecektir gelmemesi halinde işlemi tekrarlamanız demektir. 8. Değerli Okurlarım sizin köy sayfalarınıza katacağınız bilgi ve yorumlar siteye canlılık kazandıracaktır. Sizlerden tek ricamız bizlere bilgi sağlamanızdır. Göndereceğin, resim, video, belge ve bilgileriniz gerekli işlemlerden geçtikten sonra hemen yayınlanacaktır. Ve bilgileri kim gönderirse kaynak olarak o kişinin adı yazılacaktır. 9. Unutmayın ki, sizin her göndereceğiniz doküman, köyünü hiç tanımayan kişilere kaynak olacaktır. Bu kaynaklar çoğaldıkça köyünüzle ilgili tüm bilgiler süreklilik kazanacaktır. Buda Köyünüze olan hassasiyetinle ölçülür. Buna çok dikkat edelim. Bu konuda hepinize başarılar dileyerek, kaynaklarınızı ve yorumlarınız bekliyoruz. Sevgi ve saygı ile kalın. Burhan KAYA
Toplam 16 yorum yapılmıştır.
Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)